Oszczędności Polaków rosną

24 lipca 2016

oszczędności Polaków coraz większeOszczędności Polaków sięgają niemal 1 bln zł. Tylko w I kwartale ich wartość zwiększyła się o 26,6 mld zł. Rosnące rezerwy polskich gospodarstw domowych polepszają perspektywy Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. TFI odpowiedziały na słabą sytuację giełdy zróżnicowaniem oferty, w której pojawiły się produkty nieskorelowane z rynkiem kapitałowym. Można oczekiwać, że w długim terminie powstawać będą kolejne tego rodzaju propozycje. Według ekspertów w latach 90., gdy giełda nie zachowywała się dobrze, rynek TFI wzrastał dzięki obligacjom. Zgodnie z ostatnim podsumowaniem rynku obligacji, wartość dziennych obrotów na Catalyst w maju br., bez transakcji parkietowych wyniosła 216 mln zł i systematycznie rośnie.

Inwestorzy zagraniczni mieli nieco inny pogląd na tę sytuację, na rynku obligacji w ostatnim czasie zanotowali oni spadek wartości ich portfela mniej więcej o 20 mld zł. Większa część ich aktywów trafiła do banków w Polsce, które chętnie je kupują. Najaktywniej na tym polu zachowują się Amerykanie, Japończycy i mieszkańcy Luxemburga. W zakresie obligacji, Europa czy inwestycje portfelowe nie odnotowały tak mocnego spadku. Oznacza to, że w dłuższym terminie inwestorzy, którzy posiadają jeszcze środki ulokowane w krajowych obligacjach, nadal mogą je sprzedawać. Dla tych inwestorów istotna będzie wartość złotego w stosunku do innych kluczowych walut.

Możliwości oszczędzania bardzo często oceniane są przez pryzmat Giełdy Papierów Wartościowych, która traci na znaczeniu od połowy 2015 roku.

Propozycja BGŻOptima dla nowych klientów

25 czerwca 2016

dla nowych klientówBGŻOptima oferuje nowym klientom Lokatę Bezkarną. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zerwania depozytu w dowolnym momencie bez utraty wypracowanych do tej pory odsetek, jest to doskonała opcja dla osób, które chcą oszczędzać i mieć pieniądze zawsze pod ręką. Na trzymiesięcznej lokacie można deponować kwoty od 1 tys. do 100 tys. zł. Warunkiem jest otwarcie w banku bezpłatnego konta oszczędnościowego.

Lokata Bezkarna z oprocentowaniem na poziomie 3,00 proc. w skali roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób szukających atrakcyjnego produktu oszczędnościowego, celem kampanii prowadzonej przez BGŻOptima jest zachęcenie do skorzystania z oferty tej instytucji. Bank chce jednocześnie zwiększyć rozpoznawalność marki i jej atrakcyjnej oferty wśród osób, które dopiero myślą o pomnażaniu swoich oszczędności.

Kampania BGŻOptima realizowana będzie w całości w internecie, na głównych portalach i sieciach afiliacyjnych. Internet jest najbardziej naturalnym środowiskiem reklamowym dla marki oszczędnościowego banku online, dlatego tam właśnie koncentrują się działania promocyjne BGŻOptima.

Lokatę Bezkarną może otworzyć klient, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego BGŻOptima nie był posiadaczem tego konta. W przeciwnym wypadku zakładana przez klienta lokata jest trzymiesięczną Lokatą Standardową.

Bank BGŻOptima jest interesującą instytucją finansową działającą na polskim rynku. Optima to w pewnym sensie bank niszowy specjalizujący się w tworzeniu ofert związanych z oszczędzaniem. Oferty banku są zawsze przejrzyste i korzystne, a oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych często należy do najwyższych na rynku.

Przełom na rynku surowców

1 czerwca 2016

ropa znowu w cenieCeny niektórych surowców i metali szlachetnych po pięciu latach spadków systematycznie idą w górę. Zdaniem ekspertów Schroders może to być przełomowy moment oznaczający początek hossy na tym rynku. Zauważają oni stopniowy powrót inwestorów do tej klasy aktywów. Indeks CRB Spot obrazujący koniunkturę na rynku surowców i towarów wzrósł w tym roku o blisko +10,0 proc.  Najlepsze z nich, np. ropa czy soja zyskały ponad +25 proc. od początku stycznia.

Inwestycjom w surowce sprzyja kilka czynników. W przeszłości jednym z argumentów przemawiającym za ich zakupem było zabezpieczenie przed inflacją. Kolejnym czynnikiem jest unormowanie sytuacji w kontekście popytu i podaży. Głównym hamulcem zwyżek cen surowców w latach 2011 – 2015 był silny dolar. Większość z nich wyceniana jest właśnie w tej walucie. Według ekspertów Schroders dobra passa dolara dobiega końca. Ostatnie miesiące przyniosły zmianę układu sił kluczowych nabywców. W Azji popyt z Chin rośnie wolniej w porównaniu do Indii. Zapotrzebowanie z tego kraju może wpłynąć na zwyżki cen surowców. Indie mogą zostać w przyszłości czołowym importerem surowców.

Eksperci Schroders zwracają też uwagę na czynniki ryzyka. W przypadku tej klasy aktywów występuje dość duże zróżnicowanie. Wysokie stopy zwrotu części surowców mogą przeplatać się ze słabszą dyspozycją innych. W tym gronie wymieniana jest miedź, której ceny w dużym stopniu uzależnione są od sytuacji gospodarczej Chin.

Część surowców, towarów czy metali szlachetnych znajduje się jeszcze przed cenowym dołkiem. Inne, jak np. złoto mogą notować przejściowe spadki po silnych zwyżkach odnotowanych w tym roku. Jednak w ocenie ekspertów rynek surowców w relacji zysku do ponoszonego ryzyka wygląda najlepiej od lat.

Polska utrzymuje pozycję lidera atrakcyjności inwestycyjnej w regionie

7 kwietnia 2016

lidera atrakcyjności inwestycyjnejPolska utrzymuje pozycję lidera atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Badanie przeprowadzone w lutym przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z 12 działającymi w Polsce Izbami bilatelarnymi zrzeszonymi w International Group of Chambres of Commerce pokazało, że inwestorzy pozytywnie oceniają stan polskiej gospodarki.

Gorzej wypadają perspektywy. Przewidywalność polityki, która już wcześniej była na niskim poziomie teraz znacząco się pogorszyła.

Do inwestycji w Polsce najbardziej zachęca członkostwo w UE, a także jakość kadr: kwalifikacje i wykształcenie pracowników oraz ich zmotywowanie. Wysoko oceniana jest też jakość i dostępność lokalnych poddostawców. Coraz lepiej oceniana jest jakość infrastruktury. Dobre oceny zyskuje moralność płatnicza firm.

Słabsza jest ocena atrakcyjności kosztów. Nie są one już najważniejszym czynnikiem przyciągającym inwestycje, oznacza to, że Polska przestała być dla inwestorów krajem tanim.

Zdaniem ekspertów poważnym problemem jest brak stabilności polskiego prawa. Może to utrudnić napływ nowych inwestycji z Wielkiej Brytanii na polski rynek.

W przeprowadzonym badaniu Polska uzyskała 4,8 pkt na 6 możliwych. Na drugim miejscu są Czechy (4,4 pkt), na kolejnych Słowacja (4,3 pkt) i Estonia (4,2 pkt.). W przypadku Polski, mimo słabych ocen przewidywalności gospodarczej i politycznej, prawie 95 proc. badanych przyznało, że zainwestowaliby w Polsce podobnie.

Spora część inwestycji napływających do Polski to projekty z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Zagraniczne firmy uruchamiają w Polsce zakłady produkujące podzespoły dla fabryk samochodów. W szybkim tempie przybywa projektów z sektora IT oraz badań i rozwoju. Największym dostarczycielem nowych inwestycji są Stany Zjednoczone, istotnym źródłem są też Niemcy.

 

Złoto sprawdza się w niepewnych czasach

7 lutego 2016

złoto dobrym zabezpieczeniemZmienność dynamiki sytuacji zarówno gospodarczej, jak i politycznej, nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej jest wysoka, w tych okolicznościach Polacy coraz częściej poszukują bezpiecznych i rozsądnych form inwestycyjnych. Złoto i inne kruszce inwestycyjne nadal stanowią najlepsze schronienie dla osób chcących powiększyć swój kapitał.

Osłabienie chińskiej gospodarki, obawa przed kolejnym krachem na rynku akcji, niepewna sytuacja na Wschodzie, do tego utrzymujące się spadki cen ropy naftowej, która zdaniem ekspertów w tym roku może dojść do poziomu jedynie 15 dolarów za baryłkę. Czynniki te mają największy wpływ na to, że złoto jest produktem, do którego dąży kapitał całego świata.

O początku 2015 roku obserwować można poważne spadki na giełdach surowców, w tym na rynku złota. Kruszec, po uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego do euro (w styczniu 2015 roku) odnotował wzrost cen z 4 190 zł za uncję do 4 882 zł za uncję. Jednak druga połowa roku, w której miał miejsce kryzys grecki i krach na giełdzie w Szanghaju nie przyniosła istotnych wzrostów. Chwilowe odbicie na rynku złota nastąpiło w październiku, a kolejny wzrost obserwowany był pod koniec stycznia 2016 roku. Był on efektem korekty na światowych rynkach aktywów ryzykownych i braku przesłanek odnośnie kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Do tej pory w sytuacjach kryzysowych kapitał kierowany był w stronę dolara amerykańskiego i obligacji skarbowych. W ubiegłym roku inwestorzy zauważyli, że dolar jest przewartościowany, a złoto ponownie stało się dla nich alternatywą. Według ekspertów można oczekiwać wzrostu cen kruszcu w tym roku.

Warto oszczędzać w każdych warunkach

22 grudnia 2015

Warto oszczędzaćNa przestrzeni siedmiu lat odsetek Polaków, którzy regularnie oszczędzają zwiększył się dwukrotnie – wynika z danych fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Tegoroczna, ósma edycja badania „Postawy Polaków wobec finansów” pokazała, że 59 proc. oszczędza z myślą o przyszłości.

Niskie oprocentowanie bankowych lokat i depozytów powinno zniechęcać do regularnego oszczędzania. Średnie oprocentowanie rocznych depozytów bankowych nie przekracza poziomu 1,60 proc. Jednak odsetek Polaków przekonanych, że warto oszczędzać zwiększył się z 62 do 67 proc., a o 6 pkt proc. zmniejszyła się grupa Polaków, według których oszczędzanie nie ma sensu. Znacznie powiększyło się grono ludzi, którym udaje się regularnie odkładać pieniądze na przyszłość, w 2008 roku było to 7 proc. Polaków, teraz jest już 16 proc. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jako społeczeństwo dysponują coraz większymi kwotami – według danych GUS realne dochody wzrosły w ciągu ostatnich 7 lat o ponad 10 proc.

Wiedza Polaków na temat finansów i świadomość że warto oszczędzać z myślą o przyszłości jest coraz większa. Eksperci przekonują, że nie tylko oprocentowanie depozytów jest czynnikiem warunkującym efektywne oszczędzanie.

Zysk wynikający z systematycznego odkładania nawet małych sum tkwi w sile procenta składanego. Należy pamiętać, że trzymając pieniądze na bankowym depozycie lub na lokacie w każdym kolejnym roku oszczędzający otrzymuje procent nie tylko od kapitału, ale od zysku dopisanego w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Atrakcyjne promocje bankowe dla nowych klientów

7 listopada 2015

promocje bankowe dla nowych klientówKorzystne oprocentowanie dostępne jest w Deutsche Banku. Instytucja zachęca do otwierania rachunków, oferując db Lok@tę. Osoby, które zdecydują się na założenie konta dbNET, otrzymają 5 proc. w skali roku. Pozostali mogą liczyć na stawkę o połowę niższą.

Bank Smart promuje Lokatę na Powitanie. Można na nią wpłacać, podobnie jak na db Lok@tę, od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Atrakcyjne odsetki przeznaczone są dla tych, którzy zdecydują się na otwarcie konta. Przez jeden miesiąc można liczyć na 4 proc. Pieniądze mogą pracować przez dwa lub trzy miesiące, przynosząc odsetki na poziomie 3,5 proc. w skali roku.

Stawkę w wysokości 4 proc. znaleźć można w ofercie Alior Banku. Trzeba założyć dwumiesięczny depozyt w ciągu 30 dni od otwarcia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Konto Rozsądne, Konto Wyższej Jakości lub Konto Internetowe, a bank automatycznie podniesie oprocentowanie lokaty ze standardowego 1 proc. do 4 proc.

Nowi klienci Eurobanku zarobią 5 proc. na trzymiesięcznej lokacie, jeżeli otworzą konto (Classic, Active lub Prestige) i zapewnią wpływy w wysokości co najmniej 500 zł. Jeżeli rachunek nie będzie zasilany pensją, stawka wynosi 4 proc. Wyższe odsetki dotyczą wpłat do 10 tys. zł, powyżej tej kwoty są niższe o 1 pkt proc. Opłaty za prowadzenie rachunku wynoszą 11 zł miesięcznie za konto Classic, 9 zł za Active i 21 zł za Prestige. Opłaty mogą więc przewyższać odsetki z depozytu.

Zdarzają się także oferty przeznaczone dla tych, którzy z nowym bankiem nie mieli jeszcze do czynienia. Idea Bank nagrodzi 4 proc. na Lokacie Happy wszystkich, którzy nie mieli z nim żadnej umowy.

Stawki na lokatach trzymiesięcznych nieznacznie wzrosły

6 maja 2014

wzrosły stawki na lokatachŚrednie oprocentowanie najlepszych depozytów trzymiesięcznych wynosi 3,62 proc. w skali roku. Jest ono o 0,5 pkt proc. wyższe niż w marcu. Najwyższe oprocentowanie lokaty trzymiesięcznej wynosi od kilku miesięcy 4,5 proc. w skali roku. Większość najlepszych depozytów to oferty promocyjne.

Idea Bank oferuje najwyżej oprocentowaną lokatę trzymiesięczną. Dzięki Lokacie na Dobry Początek zyskać można 4,5 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów banku, którzy nie zawarli jeszcze umowy o produkt finansowy. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł, zaś maksymalna – 10 tys. zł. Zerwanie lokaty przed upływem okresu umownego powoduje, że bank zwraca pieniądze wraz z odsetkami za rzeczywisty okres przechowywania pieniędzy.

Oprocentowanie kwartalnych depozytów w BGŻ Optima wynosi 4 proc. w skali roku. Oferta ta skierowana jest do nowych klientów banku. Kwota depozytu powinna wynosić od 1 tys. zł do 20 tys. zł.

Neo Bank proponuje energoLokatę z oprocentowaniem 3,9 proc. w skali roku. Przeznaczona jest dla osób niebędących wcześniej klientami banku. Konieczne jest założenie konta osobistego lub rachunku technicznego. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys zł, maksymalna sięga 1 mln zł. Bank oferuje jeszcze dwie lokaty: Zuzanna i Marlena z oprocentowaniem 3,8 proc. w skali roku, propozycja ta skierowana jest do osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lokaty terminowej w tym banku.

Meritum Bank ma w swojej ofercie lokatę z oprocentowaniem 3,7 proc. w skali roku. Jednak stawka ta dotyczy środków deponowanych wyłącznie przez internet. Oprocentowanie depozytów zakładanych w placówkach banku wynosi 3,5 proc.

Analitycy DM mBanku zalecają zakupy akcji

17 kwietnia 2014

kupuj akcjeW kwietniowym raporcie DM mBanku zaleca wykorzystywanie korekt na rynku akcji. Jeżeli konflikt na linii Rosja – Ukraina nie doprowadzi do nałożenia sankcji gospodarczych, jego skutki ograniczą się do korekt notowań, które należy wykorzystywać do uzupełniania portfeli inwestycyjnych. Rekomendacje „kupuj” zostały podtrzymane dla spółek paliwowych MOL i PKN Orlen. W ich wycenach nie uwzględniono jeszcze wzrostu marż rafineryjnych. Specjaliści DM mBanku dostrzegają potencjał w papierach należących do branży energetycznej Enei i Turonu, ale po ostatnich zwyżkach rekomendacje obniżone zostały do „akumuluj”.

Wśród spółek medialnych i telekomunikacyjnych wyróżnione zostały TVN i Action. Spółki górnicze: Bogdanka i JSW mają przed sobą trudny rok. Perspektywy dla branży budowlanej i deweloperskiej rysują się znacznie lepiej. Warunki pogodowe w pierwszym kwartale sprzyjały budownictwu, dobre rokowania dla deweloperów wspiera niska inflacja i brak widoków na podniesienie stóp procentowych w najbliższej przyszłości.

Rynek akcji wspierany będzie w najbliższych miesiącach perspektywą dalszego łagodzenia polityki w strefie euro, a w kraju pojawia się nawet perspektywa kolejnej obniżki stóp procentowych. Polskiej gospodarce sprzyja dobra koniunktura w strefie euro, w drugiej połowie roku wzrost powinien przyspieszyć dzięki inwestycjom infrastrukturalnym. Głównym czynnikiem ryzyka obok sytuacji za wschodnią granicą pozostaje reforma OFE. W raporcie napisano, że im bliżej końca lipca, tym nerwowość inwestorów może rosnąć z powodu obaw, że odsetek osób pozostających w OFE sięgnie 10-15 proc. oraz ryzyka, że fundusze zaczną sprzedawać akcje.

Aktywne korzystanie z konta nadal jest premiowane

18 stycznia 2014

Cash backPomimo wprowadzenia wielu niekorzystnych zmian w ofertach, niektóre banki nadal umożliwiają uzyskanie zwrotu części wydatków dokonanych kartą do konta. Według Expandera znaleźć można oferty, gdzie zwrot wynosi aż 8 czy 10 proc. Banki ograniczają maksymalną kwotę oddawanych pieniędzy. W wielu przypadkach możliwość ich uzyskania zależy od wysokości wpływającego na konto wynagrodzenia.

W 2013 roku banki pogarszały warunki lub w ogóle wycofywały z oferty pozwalające uzyskiwać zwroty części wydatków dokonywanych kartą do konta. Jednak obserwując niektóre z obowiązujących stawek można stwierdzić, że instytucje coraz hojniej premiują swoich klientów. Getin Bank zwraca aż 10 proc. środków, jakie wydane zostaną za pomocą aplikacji iKASA w sieci sklepów Biedronka. Toyota Bank oferuje aż 8 proc. zwrotu za zakupione paliwo. Na bonifikatę mogą liczyć także klienci Alior Banku, otrzymają 5 proc. pieniędzy wydanych w sklepach spożywczych, supermarketach i hipermarketach.

Banki nałożyły liczne ograniczenia korzystania z tych promocji, zwykle można uzyskać w ten sposób nie więcej niż 50 zł miesięcznie. W przypadku najwyższych stawek zwrotów, usługa naliczana jest jedynie od wybranych płatności. Korzystanie z tego typu opcji często uwarunkowane jest wpływającym na konto wynagrodzeniem. Nawet jeżeli wymóg ten nie jest konieczny do otrzymania bonifikaty, jego brak może skutkować naliczaniem wysokiej opłaty za prowadzenie konta. Tak jest np. w BZ WBK. Stałe wpływy nie są wymagane, ale opłata za konto wyniesie 20 zł miesięcznie. Wynagrodzenie w wysokości 2 tys. zł wpływające na konta pozwoli uniknąć tej opłaty.