Polska utrzymuje pozycję lidera atrakcyjności inwestycyjnej w regionie

7 kwietnia 2016

lidera atrakcyjności inwestycyjnejPolska utrzymuje pozycję lidera atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Badanie przeprowadzone w lutym przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z 12 działającymi w Polsce Izbami bilatelarnymi zrzeszonymi w International Group of Chambres of Commerce pokazało, że inwestorzy pozytywnie oceniają stan polskiej gospodarki.

Gorzej wypadają perspektywy. Przewidywalność polityki, która już wcześniej była na niskim poziomie teraz znacząco się pogorszyła.

Do inwestycji w Polsce najbardziej zachęca członkostwo w UE, a także jakość kadr: kwalifikacje i wykształcenie pracowników oraz ich zmotywowanie. Wysoko oceniana jest też jakość i dostępność lokalnych poddostawców. Coraz lepiej oceniana jest jakość infrastruktury. Dobre oceny zyskuje moralność płatnicza firm.

Słabsza jest ocena atrakcyjności kosztów. Nie są one już najważniejszym czynnikiem przyciągającym inwestycje, oznacza to, że Polska przestała być dla inwestorów krajem tanim.

Zdaniem ekspertów poważnym problemem jest brak stabilności polskiego prawa. Może to utrudnić napływ nowych inwestycji z Wielkiej Brytanii na polski rynek.

W przeprowadzonym badaniu Polska uzyskała 4,8 pkt na 6 możliwych. Na drugim miejscu są Czechy (4,4 pkt), na kolejnych Słowacja (4,3 pkt) i Estonia (4,2 pkt.). W przypadku Polski, mimo słabych ocen przewidywalności gospodarczej i politycznej, prawie 95 proc. badanych przyznało, że zainwestowaliby w Polsce podobnie.

Spora część inwestycji napływających do Polski to projekty z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Zagraniczne firmy uruchamiają w Polsce zakłady produkujące podzespoły dla fabryk samochodów. W szybkim tempie przybywa projektów z sektora IT oraz badań i rozwoju. Największym dostarczycielem nowych inwestycji są Stany Zjednoczone, istotnym źródłem są też Niemcy.

 

Złoto sprawdza się w niepewnych czasach

7 lutego 2016

złoto dobrym zabezpieczeniemZmienność dynamiki sytuacji zarówno gospodarczej, jak i politycznej, nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej jest wysoka, w tych okolicznościach Polacy coraz częściej poszukują bezpiecznych i rozsądnych form inwestycyjnych. Złoto i inne kruszce inwestycyjne nadal stanowią najlepsze schronienie dla osób chcących powiększyć swój kapitał.

Osłabienie chińskiej gospodarki, obawa przed kolejnym krachem na rynku akcji, niepewna sytuacja na Wschodzie, do tego utrzymujące się spadki cen ropy naftowej, która zdaniem ekspertów w tym roku może dojść do poziomu jedynie 15 dolarów za baryłkę. Czynniki te mają największy wpływ na to, że złoto jest produktem, do którego dąży kapitał całego świata.

O początku 2015 roku obserwować można poważne spadki na giełdach surowców, w tym na rynku złota. Kruszec, po uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego do euro (w styczniu 2015 roku) odnotował wzrost cen z 4 190 zł za uncję do 4 882 zł za uncję. Jednak druga połowa roku, w której miał miejsce kryzys grecki i krach na giełdzie w Szanghaju nie przyniosła istotnych wzrostów. Chwilowe odbicie na rynku złota nastąpiło w październiku, a kolejny wzrost obserwowany był pod koniec stycznia 2016 roku. Był on efektem korekty na światowych rynkach aktywów ryzykownych i braku przesłanek odnośnie kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Do tej pory w sytuacjach kryzysowych kapitał kierowany był w stronę dolara amerykańskiego i obligacji skarbowych. W ubiegłym roku inwestorzy zauważyli, że dolar jest przewartościowany, a złoto ponownie stało się dla nich alternatywą. Według ekspertów można oczekiwać wzrostu cen kruszcu w tym roku.

Warto oszczędzać w każdych warunkach

22 grudnia 2015

Warto oszczędzaćNa przestrzeni siedmiu lat odsetek Polaków, którzy regularnie oszczędzają zwiększył się dwukrotnie – wynika z danych fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Tegoroczna, ósma edycja badania „Postawy Polaków wobec finansów” pokazała, że 59 proc. oszczędza z myślą o przyszłości.

Niskie oprocentowanie bankowych lokat i depozytów powinno zniechęcać do regularnego oszczędzania. Średnie oprocentowanie rocznych depozytów bankowych nie przekracza poziomu 1,60 proc. Jednak odsetek Polaków przekonanych, że warto oszczędzać zwiększył się z 62 do 67 proc., a o 6 pkt proc. zmniejszyła się grupa Polaków, według których oszczędzanie nie ma sensu. Znacznie powiększyło się grono ludzi, którym udaje się regularnie odkładać pieniądze na przyszłość, w 2008 roku było to 7 proc. Polaków, teraz jest już 16 proc. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jako społeczeństwo dysponują coraz większymi kwotami – według danych GUS realne dochody wzrosły w ciągu ostatnich 7 lat o ponad 10 proc.

Wiedza Polaków na temat finansów i świadomość że warto oszczędzać z myślą o przyszłości jest coraz większa. Eksperci przekonują, że nie tylko oprocentowanie depozytów jest czynnikiem warunkującym efektywne oszczędzanie.

Zysk wynikający z systematycznego odkładania nawet małych sum tkwi w sile procenta składanego. Należy pamiętać, że trzymając pieniądze na bankowym depozycie lub na lokacie w każdym kolejnym roku oszczędzający otrzymuje procent nie tylko od kapitału, ale od zysku dopisanego w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Atrakcyjne promocje bankowe dla nowych klientów

7 listopada 2015

promocje bankowe dla nowych klientówKorzystne oprocentowanie dostępne jest w Deutsche Banku. Instytucja zachęca do otwierania rachunków, oferując db Lok@tę. Osoby, które zdecydują się na założenie konta dbNET, otrzymają 5 proc. w skali roku. Pozostali mogą liczyć na stawkę o połowę niższą.

Bank Smart promuje Lokatę na Powitanie. Można na nią wpłacać, podobnie jak na db Lok@tę, od 1 tys. zł do 10 tys. zł. Atrakcyjne odsetki przeznaczone są dla tych, którzy zdecydują się na otwarcie konta. Przez jeden miesiąc można liczyć na 4 proc. Pieniądze mogą pracować przez dwa lub trzy miesiące, przynosząc odsetki na poziomie 3,5 proc. w skali roku.

Stawkę w wysokości 4 proc. znaleźć można w ofercie Alior Banku. Trzeba założyć dwumiesięczny depozyt w ciągu 30 dni od otwarcia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Konto Rozsądne, Konto Wyższej Jakości lub Konto Internetowe, a bank automatycznie podniesie oprocentowanie lokaty ze standardowego 1 proc. do 4 proc.

Nowi klienci Eurobanku zarobią 5 proc. na trzymiesięcznej lokacie, jeżeli otworzą konto (Classic, Active lub Prestige) i zapewnią wpływy w wysokości co najmniej 500 zł. Jeżeli rachunek nie będzie zasilany pensją, stawka wynosi 4 proc. Wyższe odsetki dotyczą wpłat do 10 tys. zł, powyżej tej kwoty są niższe o 1 pkt proc. Opłaty za prowadzenie rachunku wynoszą 11 zł miesięcznie za konto Classic, 9 zł za Active i 21 zł za Prestige. Opłaty mogą więc przewyższać odsetki z depozytu.

Zdarzają się także oferty przeznaczone dla tych, którzy z nowym bankiem nie mieli jeszcze do czynienia. Idea Bank nagrodzi 4 proc. na Lokacie Happy wszystkich, którzy nie mieli z nim żadnej umowy.

Stawki na lokatach trzymiesięcznych nieznacznie wzrosły

6 maja 2014

wzrosły stawki na lokatachŚrednie oprocentowanie najlepszych depozytów trzymiesięcznych wynosi 3,62 proc. w skali roku. Jest ono o 0,5 pkt proc. wyższe niż w marcu. Najwyższe oprocentowanie lokaty trzymiesięcznej wynosi od kilku miesięcy 4,5 proc. w skali roku. Większość najlepszych depozytów to oferty promocyjne.

Idea Bank oferuje najwyżej oprocentowaną lokatę trzymiesięczną. Dzięki Lokacie na Dobry Początek zyskać można 4,5 proc. w skali roku. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów banku, którzy nie zawarli jeszcze umowy o produkt finansowy. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł, zaś maksymalna – 10 tys. zł. Zerwanie lokaty przed upływem okresu umownego powoduje, że bank zwraca pieniądze wraz z odsetkami za rzeczywisty okres przechowywania pieniędzy.

Oprocentowanie kwartalnych depozytów w BGŻ Optima wynosi 4 proc. w skali roku. Oferta ta skierowana jest do nowych klientów banku. Kwota depozytu powinna wynosić od 1 tys. zł do 20 tys. zł.

Neo Bank proponuje energoLokatę z oprocentowaniem 3,9 proc. w skali roku. Przeznaczona jest dla osób niebędących wcześniej klientami banku. Konieczne jest założenie konta osobistego lub rachunku technicznego. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys zł, maksymalna sięga 1 mln zł. Bank oferuje jeszcze dwie lokaty: Zuzanna i Marlena z oprocentowaniem 3,8 proc. w skali roku, propozycja ta skierowana jest do osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lokaty terminowej w tym banku.

Meritum Bank ma w swojej ofercie lokatę z oprocentowaniem 3,7 proc. w skali roku. Jednak stawka ta dotyczy środków deponowanych wyłącznie przez internet. Oprocentowanie depozytów zakładanych w placówkach banku wynosi 3,5 proc.

Analitycy DM mBanku zalecają zakupy akcji

17 kwietnia 2014

kupuj akcjeW kwietniowym raporcie DM mBanku zaleca wykorzystywanie korekt na rynku akcji. Jeżeli konflikt na linii Rosja – Ukraina nie doprowadzi do nałożenia sankcji gospodarczych, jego skutki ograniczą się do korekt notowań, które należy wykorzystywać do uzupełniania portfeli inwestycyjnych. Rekomendacje „kupuj” zostały podtrzymane dla spółek paliwowych MOL i PKN Orlen. W ich wycenach nie uwzględniono jeszcze wzrostu marż rafineryjnych. Specjaliści DM mBanku dostrzegają potencjał w papierach należących do branży energetycznej Enei i Turonu, ale po ostatnich zwyżkach rekomendacje obniżone zostały do „akumuluj”.

Wśród spółek medialnych i telekomunikacyjnych wyróżnione zostały TVN i Action. Spółki górnicze: Bogdanka i JSW mają przed sobą trudny rok. Perspektywy dla branży budowlanej i deweloperskiej rysują się znacznie lepiej. Warunki pogodowe w pierwszym kwartale sprzyjały budownictwu, dobre rokowania dla deweloperów wspiera niska inflacja i brak widoków na podniesienie stóp procentowych w najbliższej przyszłości.

Rynek akcji wspierany będzie w najbliższych miesiącach perspektywą dalszego łagodzenia polityki w strefie euro, a w kraju pojawia się nawet perspektywa kolejnej obniżki stóp procentowych. Polskiej gospodarce sprzyja dobra koniunktura w strefie euro, w drugiej połowie roku wzrost powinien przyspieszyć dzięki inwestycjom infrastrukturalnym. Głównym czynnikiem ryzyka obok sytuacji za wschodnią granicą pozostaje reforma OFE. W raporcie napisano, że im bliżej końca lipca, tym nerwowość inwestorów może rosnąć z powodu obaw, że odsetek osób pozostających w OFE sięgnie 10-15 proc. oraz ryzyka, że fundusze zaczną sprzedawać akcje.

Aktywne korzystanie z konta nadal jest premiowane

18 stycznia 2014

Cash backPomimo wprowadzenia wielu niekorzystnych zmian w ofertach, niektóre banki nadal umożliwiają uzyskanie zwrotu części wydatków dokonanych kartą do konta. Według Expandera znaleźć można oferty, gdzie zwrot wynosi aż 8 czy 10 proc. Banki ograniczają maksymalną kwotę oddawanych pieniędzy. W wielu przypadkach możliwość ich uzyskania zależy od wysokości wpływającego na konto wynagrodzenia.

W 2013 roku banki pogarszały warunki lub w ogóle wycofywały z oferty pozwalające uzyskiwać zwroty części wydatków dokonywanych kartą do konta. Jednak obserwując niektóre z obowiązujących stawek można stwierdzić, że instytucje coraz hojniej premiują swoich klientów. Getin Bank zwraca aż 10 proc. środków, jakie wydane zostaną za pomocą aplikacji iKASA w sieci sklepów Biedronka. Toyota Bank oferuje aż 8 proc. zwrotu za zakupione paliwo. Na bonifikatę mogą liczyć także klienci Alior Banku, otrzymają 5 proc. pieniędzy wydanych w sklepach spożywczych, supermarketach i hipermarketach.

Banki nałożyły liczne ograniczenia korzystania z tych promocji, zwykle można uzyskać w ten sposób nie więcej niż 50 zł miesięcznie. W przypadku najwyższych stawek zwrotów, usługa naliczana jest jedynie od wybranych płatności. Korzystanie z tego typu opcji często uwarunkowane jest wpływającym na konto wynagrodzeniem. Nawet jeżeli wymóg ten nie jest konieczny do otrzymania bonifikaty, jego brak może skutkować naliczaniem wysokiej opłaty za prowadzenie konta. Tak jest np. w BZ WBK. Stałe wpływy nie są wymagane, ale opłata za konto wyniesie 20 zł miesięcznie. Wynagrodzenie w wysokości 2 tys. zł wpływające na konta pozwoli uniknąć tej opłaty.

Konta oszczędnościowe mogą być alternatywą dla ROR-ów

7 grudnia 2013

konto oszczędnościowe czy RORŚrednia pięciu najlepszych stawek na kontach oszczędnościowych sięga aktualnie 3,13 proc. Na depozytach terminowych można zarobić więcej, ale różnica nie jest znacząca. Średnia z pięciu najlepszych kwartalnych lokat to 3,37 proc. Depozyty półroczne i roczne dają szansę na nieco większy zarobek, ich oprocentowanie wynosi odpowiednio: 3,28 proc. i 3,42 proc. Trzymanie środków na kontach oszczędnościowych nie wiąże się z koniecznością zamrażania pieniędzy na określony termin, środki z konta oszczędnościowego można swobodnie wypłacać, uwzględniając limit darmowych operacji przysługujących w miesiącu.

Konto umożliwiające stosunkowo swobodny dostęp do pieniędzy może być poważną alternatywą dla ROR-ów. Jednak rozwiązanie to nie zyskuje na popularności. Według portalu finansowego Obserwator Finansowy, wartość środków zgromadzonych na kontach oszczędnościowych na koniec sierpnia stanowiła 148 mld zł, tymczasem na lokatach zdeponowano 251 mld zł. Na nieoprocentowanych ROR-ach leżało ponad 124 mld zł.

Argumentem przemawiającym za kontem oszczędnościowym w obecnej sytuacji rynkowej jest zmienne oprocentowanie, jeszcze do niedawna będące wadą. Za kilka miesięcy, kiedy zbliżać się będzie rozpoczęcie podwyżek stóp przez Radę Polityki Pieniężnej, oprocentowanie kont oszczędnościowych będzie systematycznie rosło.

Pozostaje kwestia wybrania odpowiedniej propozycji z oferty banków. Nie każdy wysokooprocentowany rachunek jest godny uwagi. Część ofert to jedynie krótkotrwałe promocje, wymagające spełnienia dodatkowych warunków jak np. założenie konta osobistego w danym banku. Ważne jest znalezienie takiego konta, które nie będzie obciążone kosztami za wypłatę pieniędzy.

Indeks Dostępności Kredytowej utrzymuje się na najwyższym poziomie

8 listopada 2013

Indeks Dostępności KredytowejIndeks Dostępności Kredytowej obrazujący sytuację na rynku kredytów hipotecznych w złotych kolejny miesiąc utrzymuje się na najwyższym poziomie w historii. IDK sprzyjają niskie stopy procentowe, które od listopada 2012 roku o lipca br. spadły o 2,25 p.p. do 2,5 p.p. Wysoka zdolność kredytowa starających się o kredyty od stycznia nieprzerwanie znajduje się na plusie. Jednak ze względu na systematycznie rosnące marże, w skali miesiąca indeks nieznacznie spada. Od września stracił 0,19 pkt proc., po tym jak średnia marża kredytu 25 – letniego kredytu wzrosła z 1,64 do 1,67 p.p., zaś w bankach dokonujących podwyżek spadła też zdolność kredytowa klientów.

Obniżki stóp procentowych sprawiły, że WIBOR 3M (stawka dodawana do marży w celu wyznaczania oprocentowania kredytów hipotecznych w złotych) od końca maja utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie ok. 2,7 proc. W ostatnim czasie stawka WIBOR 3M spadła nawet o 2,66 proc., w konsekwencji rata 25 – letniego kredytu mimo wzrostu marży z 1,47 do 1,67 p.p., obniżyła się niemal o 17 proc. Zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny zarabiającej dwukrotność średniej krajowej (według GUS w październiku było to 3770,91 zł) wynosi obecnie 475,9 tys. zł, to niemal o 19 proc. więcej niż przed rokiem.

Wszystkie czynniki wskazują na to, że w kolejnych miesiącach sytuacja będzie wyglądaal podobnie. Rynek oczekuje, że niskie stopy procentowe będą utrzymywały się co najmniej o drugiej połowy przyszłego roku, banki nie ustają w podwyżkach marż. Pojawiły się zapowiedzi kolejnych wzrostów cen kredytów od listopada. W obliczaniu odsetek kredytu WIBOR wartością zmienną, natomiast marża jest stała.

Wzrost stóp zwrotu OFE w II kwartale

2 października 2013

pozytywna sytuacja w OFEKomisja Nadzoru Finansowego poinformowała w raporcie „Rynek OFE w II kwartale 2013 roku”, że stopy zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrosły, ale pozostawały na stosunkowo niskim poziomie.
Łączny wynik finansowy OFE w II kwartale tego roku wyniósł 593,3 mln zł. Straty finansowe poniesione w I kwartale sprawiły, że wynik za całe półrocze był ujemny i wyniósł 1,7 mld zł.
Według raportu w drugim kwartale pięć funduszy zanotowało ujemne wyniki finansowe wahające się od minus 5,1 mln zł do minus 79,1 mln zł. Pozostałe fundusze wykazały się dodatnimi wynikami finansowymi w przedziale od 9,8 mln zł do 243,8 mln zł.
W całym I półroczu tylko jednemu funduszowi udało się wypracować dodatni wynik finansowy w wysokości 42,6 mln zł, był to Nordea OFE. Pozostałe przyniosły stratę, najwięcej stracił Aviva OFE Aviva BZ WBK, minus 691,1 mln zł. Wynik finansowy za cały okres działalności otwartych funduszy emerytalnych na koniec II kwartału wynosił 94,5 mld zł.
Osiągnięte wyniki to w głównej mierze konsekwencja sytuacja na rynku finansowym. W II kwartale indeks akcji WIG spadł o 0,9 proc. (po spadku o 5,7 proc. w I półroczu), WIG20 obniżył się o 5,3 proc. (po spadku o 13 proc. w I półroczu), natomiast indeks polskich obligacji skarbowych kalkulowany przez FTSE spadł o 0,9 proc. (po spadku o 1 proc. w I półroczu).
W raporcie wskazano, że OFE nie wykorzystują zwiększonego limitu na akcje, który w 2013 roku wynosi 47,5 proc. Na koniec czerwca zaangażowanie OFE w udziałowe papiery wartościowe wynosiło 37,4 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc. w ciągu trzech miesięcy), dla poszczególnych funduszy mieściło się w przedziale od 35,5 proc. do 41,5 proc. portfela.